Elektromotori

Servisiranje Elektromotora Rashladne Tehnike Bitzer

Elektromotori Rashladne Tehnike

Prematanje elektromotora rashladne tehnike: Bitzer, Dorin, Copeland, Carrier, Frascold, MC Quay… Zamjena mehaničkih dijelova prema potrebi.
Elektromotore rashladne tehnike prematamo bez rastavljanja kompresora ukoliko je kvar u namotaju: proboj prema masi, proboj između faza, pregorio na dvije faze…

Saznajte Više
Emat Servis Elektromotora Ventilatora

Ventilatori

Osim standardnih elektromotora ventilatora, prematamo i servisiramo ventilatore s vanjskim rotorom.
Ispitivanje elektromotora ventilatora na ispitnom pultu, visokonaponsko ispitivanje.


Saznajte Više
Emat Elektromotori za Industriju i Kućanstvo

Elektromotori za Industriju i Kućanstvo

Prematanje elektromotora za industriju i kućanstvo: Končar, Sever, Elektrokovina, Neri, ABB, Siemens…
Prematanje namota, ugradnja PTC sondi, termoprekidača. Strojna obrada, zamjena ležajeva, po potrebi balansiranje na vlastitoj osovini.

Saznajte Više

Upit za Ponudu