Električni uređaji

Ispitni pult 30kVA: 0-460V 38A, 0-230V 65A, 0-110V 65A, 0-60V 65A. Ugrađeni sklopnici za ispitivanje elektromotora Y/D. Ispitivanje dvonamotnih elektromotora. Ugrađen multimetar Lovato DMK32.

EMAT Isptini Pult 30kVA

Prigušnica 500V 75A

EMAT Prigušnica 500V 75A

Transformator 400V/230V 21kVA

Transformator 400V 230V 21kVA

Regulacioni galvanski odvojen transformator 0-480V 21kVA. Ugrađen regulacioni autotransformator 25kVA 0-400V. Ugrađeno u metalno plastificirano kućište IP23.

EMAT Regulacioni galvanski odvojen transformator 21kVA

Trofazni ispravljač napona 250A

EMAT Trofazni ispravljač napona 250A

Transformator 3x400V/1x230V 45kVA

Transformator 3x400v na 1x230V 45kVA

Regulacioni galvanski odvojen transformator 0-480V 10kVA. Ugrađen regulacioni autotransformator 12kVA 0-400V. Ugrađeno u metalno plastificirano kućište IP23.

EMAT Regulacioni galvanski odvojen transformator 10kVA

Trofazni korektor napona 400V 25A

EMAT Trofazni korektor napona 400V 25A

Transformator 3x400V/3x400V 150VA

Transformator 400V na 230V
Elektromagneti

Elektromagnet za plansku brusilicu

EMAT Elektromagnet za plansku brusilicu

Zavojnice elektromagneta

EMAT Zavojnice Elektromagneta

Elektromagnet za rezanje čevapa

EMAT Elektromagnet za rezanje čevapa

Elektromagnet kočnice elektromotora

EMAT Elektromagnet kočnice elektromotora

Elektromagnet za rezanje čevapa dijelovi

EMAT Elektromagnet za rezanje čevapa dijelovi

Zavojnice magnetometra

EMAT Zavojnica magnetometra
Veleprodaja

Utičnica i utikač 16A 100-130V IP44

Utičnica i utikač 16A 100-130V IP44

Utičnica i utikač 16A 20-25V IP44

Utičnica i utikač 16A 20-25V IP44

Utičnica i utikač 32A 100-130V IP44

Utičnica i utikač 32A 100-130V IP44